Miljømerkering

GOTS – sertifisert

GOTS (Global Organic Textile Standard) er en internasjonal standard for produksjon av tekstiler med økologisk dyrkede fibre. Den inneholder både miljømessige og sosiale retningslinjer. Standarden verifiseres gjennom uavhengig sertifisering av hele produksjonskjeden – fra dyrking av planten til det ferdige tekstilet.
Formålet med standarden er å definere verdensomspennende krav som skal garantere at

  •    et stoff er laget av økologisk dyrkede fibre, og at produksjonen, frem til ferdig produkt, er sosialt og miljømessig ansvarlig.
  •    at produsentene tar ansvar for at krav til miljø, sosiale forhold og arbeidsforhold respekteres
  •    at informasjonen på for eksempel merkelapper og lignende, er troverdig og korrekt

På den måten gjør man det lettere for forbrukeren å velge tekstilprodukter der man har tatt et helhetlig ansvar for miljø og sosiale forhold i hele produksjonskjeden.

I sammenheng med økologisk produksjon betyr økologi kort fortalt at man skal produsere varer mest mulig fri for kjemiske / syntetiske plantevernmidler, kunstige aroma- og fargestoffer. Og all bruk av genmodifisering er forbudt. Det er egne regelverk man må oppfylle, for å få produktene godkjente som økologiske.

Økologisk produsert bomull

Ved økologisk produksjon av bomull benytter bøndene de lokale ressursene på en fornybar og langsiktig måte. Økologisk landbruk unngår giftige, kjemiske plantevernmidler, og bomullsfrøene er ikke genmodifiserte. Slike naturlige metoder er den beste og tryggeste løsningen på bomullskrisen.

Bøndene som dyrker økologisk, bruker heller ikke kunstgjødsel som bare tilfører noen av næringsstoffene jorda trenger. Ved økologisk produksjon forbereder man en ny sesong ved å så grøntgjødsel (erter, kløver) og ved å spre kompost og naturgjødsel.

I et naturlig økosystem er alt mikroliv, som nedbryter gjødsel og kompost til næringsstoffer, intakt.
Bomullen får bedre kvalitet enn ved konvensjonell monokultur.

Øko-Tex®-Standard 100

Øko-Tex®-Standard 100 betyr hovedsakelig at et materiale har bestått tester for skadelige stoffer i alle faser av sin behandling og dermed presenterer minimal helserisiko. Grensene som standarden stiller til slike stoffer går utover de allerede strenge krav som er fastsatt ved lov. Azoic og andre allergifremkallende fargestoffer er forbudt og begrensninger gjelder også for ytterligere stoffer :

  • Formaldehyd er helt forbudt eller begrenset i henhold til gjeldende internasjonale lover.
  • Pesticidet – Innholdet av materialer må ikke være høyere enn den er for frukt og grønnsaker.
  • Kreftfremkallende (eller mistenkes å være kreftfremkallende ) og allergifremkallende fargestoffer er forbudt, noe som betyr at materialer må være pH – balansert og ikke inneholder noen tvilsomme pigmenter.
  • Klær til spedbarn må være motstandsdyktig mot svette og spytt og bør ikke føre til bekymringer om den finner vei inn i barnas munn.